EduDivers: anti-pestbeleid moet gaan over identiteitsontwikkeling

EduDivers, kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit, is blij met het plan van staatssecretaris Dekker om het pesten op school aan te pakken. Minder hoopgevend is de generieke insteek van het plan. Het plan noemt dat 'een generieke aanpak sensitief moet zijn voor bepaalde kwetsbare groepen, zoals homoseksuele jongeren', maar werkt deze suggestie niet inhoudelijk uit.

Pesten is de belangrijkste reden voor suïcide onder homojongeren. Een algemene pestaanpak gaat ervan uit dat pesten in principe hetzelfde mechanisme is voor alle jongeren. EduDivers is het daar niet mee eens.

De onzekerheid in de sociale en seksuele identiteitsontwikkeling speelt volgens EduDivers een centrale rol in het pesten op school. Er moet meer aandacht komen voor de manier waarop jongens met meisjes omgaan, en voor de manier waarop hetero's met homo's omgaan.

EduDivers is het met de staatssecretaris eens dat een effectieve anti-pestaanpak integraal moet zijn; met andere woorden, dat zowel schoolleiders, docenten, ouders en leerlingen betrokken zijn.

De Onderwijsalliantie voor Onderwijs en Seksuele Diversiteit heeft de MijnID campagne ontwikkeld. Hierin bieden zij scholen en docenten de instrumenten om ervoor te zorgen dat iedereen op school zijn of haar eigen identiteit kan ontwikkelen in een veilige en respectvolle omgeving. Met name de positieve toonzetting slaat aan in scholen: 'iets goeds doen' in plaats van 'iets niet meer doen' (zoals pesten).

Bron: EduDivers

Reageer:

Recent nieuws:

Bonte experimenten in bed

Zij en Seks: 'Het gaat voor mij gewoon net iets te ver, het is net iets te maf. Ik voel er dan niets meer bij, behalve de neiging tot lachen.'

Lees verder

Tattoos met een verhaal

YOLO - Twee keer uit de kast: 'Wij besloten voor elkaar te kiezen en ons niets aan te trekken van anderen.'

Lees verder

Cynthia Nixon verkiesbaar

De gouverneur is de belangrijkste uitvoerende macht in de Vereningde Staten.

Lees verder
Meer nieuws