Linden, Margriet van der (1970)

Margriet was hoofdredacteur van het maandblad Opzij en vergaarde landelijke bekendheid tijdens haar deelname aan Wie is de Mol in 2015 waar ze ontmaskerd werd als saboteur. Ze houdt zich intensief bezig met vrouwen- en homorechten en gaf in 2014 een bevlogen voordracht voor de VN-vrouwenraad in New York. Ook is ze ambassadrice van de Gay Pride geweest en schreef het indrukwekkend autobiografische boek De liefde niet.

Tijdens een interview met Zij aan Zij in 2015 gaf ze aan dat er rolmodellen zijn die laten zien dat het anders kan. 'Ik ben van mening dat iedereen zijn rol heeft in het debat. Er zijn voorlopers die op de deur blijven bonken tot er wordt opengedaan. In die rol voel ik mij thuis. Niet omdat ik zo graag haantje de voorste ben, maar omdat ik dan gehoor geef aan de gedrevenheid die in mij zit.'