Privacy en Cookies

Privacy

Zij aan Zij respecteert ieders privacy zeer en zal erop toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Zij aan Zij maakt uitsluitend gebruik van anonieme cookies om bezoeken aan de website te monitoren. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens en kunnen niet door ons gebruikt worden om je persoonlijk te identificeren. We maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Deze service geeft ons inzage in het bezoek aan onze website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Meer informatie over deze cookies vind je op de site van Google Analytics (Engelstalig).

Bezwaar

Heb je bezwaar tegen het gebruik van cookies? Bij een bezoek aan onze website wordt je de mogelijkheid geboden om het plaatsen van cookies te weigeren. Het niet accepteren van cookies kan echter gevolgen hebben voor het functioneren van onze website. Via de instellingen van je browser kan je cookies ook volledig uitschakelen. 

Hoe kunt u cookies uitschakelen:

Google Chrome: start Google Chrome en klik op de kleine drie puntjes in de rechterbovenhoek, selecteer Instellingen. Scrol helemaal naar het einde van de pagina. Klik op link “Advanced” onderaan de pagina. Zoek onder het gedeelte Privacy en beveiliging het item “Site settings” en klik erop. Om cookies uit te schakelen, zet u de schakelaar naast “Allow sites to save and read cookie data (recommended)” uit.

Firefox: open Firefox, klik op de drie regels rechtsboven in het scherm en klik vervolgens op Opties. Kies aan de linkerkant de categorie Privacy en beveiliging. Hier kunt u alle typen cookies uit (of aan) zetten.

Privacy Statement

S.P. Abonneeservice -  Privacy Statement  (Versie 1 – mei 2018) 

 1. Algemeen.

Zij aan Zij Online heeft het beheer van memberships uitbesteed aan S.P. Abonneeservice. Dit Privacy Statement is in samenwerking met S.P. Abonneeservice opgesteld. 

 1. Organisatie/ visie, contact.

S.P. Abonneeservice handelt in opdracht van bovenvermelde opdrachtgever. De algemene contact-gegevens zijn hieronder vindbaar. Wij hebben als doel zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. De visie en het beleid van S.P. Abonneeservice is gebaseerd op de volgende kernwaarden: betrouwbaar, accuraat en transparant. Adres en contactgegevens:

S.P. Abonneeservice A. van Leeuwenhoekweg 34 2408 AN Alphen aan den Rijn Tel. 0172-0476085 Email: info@spabonneeservice.nl URL: www.spabonneeservice.nl

S.P. Abonneeservice voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. De functionarissen voor gegevensbescherming bij S.P. Abonneeservice zijn:

Naam: Ronald Breugom Email: ronald@spabonneeservice.nl Tel.: 0172-476085

Naam: Frans Lems (back-up) Email: frans@spabonneeservice.nl Tel.: 0172-476085 

 1. Wat is het doel en de rechtsgrond voor het gebruik van (persoons-) gegevens door S.P. Abonneeservice?

Uw gegevens worden gebruikt voor het beheer van abonnementen, het verzenden van tijdschriftnummers en het verzorgen van uw bestellingen die rechtstreeks of via uitgever (websites en/of webshops) worden ontvangen. S.P. Abonneeservice biedt uitgevers websites/webshops, klantencontact/webformulieren en apps aan. Gegevens worden geregistreerd ten behoeve van:

-registratie van uw abonnement

-verzending van tijdschriftnummers en bestellingen -facturatie en afhandeling van betaling -contact over aanbiedingen (alternatief of nieuw abonnement) -nieuwsbrieven en enquêtes, marketingdoeleinden

De rechtsgrond hiervoor wordt ontleend aan het abonnement dat is afgesloten en/of de bestelling die is geplaatst. 

 1. Welke gegevens worden van u gevraagd en wat is het gerechtvaardigde belang van de uitgever?

-Initialen, voorvoegsel, achternaam, geboortedatum en geslacht -Bedrijfsnaam (indien van toepassing) -Adres en woonplaats, land -Telefoonnummer -Emailadres -Bankrekeningnummer (IBAN)

Het gerechtvaardigde belang voor het opslaan en bewaren van vermelde gegevens is dat het alleen hierdoor mogelijk wordt uw abonnement te beheren, uw bestelling te verwerken en aan onze leveringsplicht te kunnen voldoen.  

 1. Welke andere partijen komen via S.P. Abonneeservice (verwerker) in het bezit van uw persoonsgegevens en wat is hun rol?

-Uitgeverij: dit zijn onze opdrachtgevers en zij hebben de rol van verwerkingsverantwoordelijke. -Drukkerijen: productie van uw bestelde abonnement / bestelling (subverwerker). -Distributeurs: feitelijke verzending en bezorging (subverwerker). -Marketingbureau: verzorging van nieuwsbrieven / aanbiedingen indien toestemming verleend is (subverwerker). -Bank: verzorgt uw betaling (subverwerker). -Incassobureau: onderneemt actie bij uitblijvende betaling (subverwerker).

Uiteraard verstrekken wij informatie (bijv. naam en contactgegevens) over bovenvermelde partijen indien u dit wenst.

 1. Bewaartermijnen. We zullen uw persoonsgegevens bewaren zo lang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Na uitvoering van uw bestelling of na stopzetting / afloop van uw abonnement worden uw gegevens 5 jaar bewaard. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor marketing-doeleinden. Als dit voor u ongewenst is dan kunt u dit altijd aangeven. Indien wetgeving ons verplicht gegevens langer dan 5 jaar te behouden (financiële administratie) dan zullen we dit opvolgen.
 2. Contact, inzage, wijziging of verwijderen van gegevens en klachten. Op verzoek zullen wij bij u aangeven of wij (nog) persoonsgegevens van u verwerken. Verder kunt u deze gegevens onder omstandigheden opvragen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen (bijv. als ze feitelijk onjuist zijn), of een eerdere verstrekte toestemming voor het gebruik intrekken. Denk hierbij aan opzeggen (niet-verlengen) van uw abonnement, incasso, ontvangst van commercieel gedrukte en digitale post, nieuwsbrieven, aanbiedingen. Indien wetgeving bestaat voor intrekking van een verleende toestemming zullen wij deze volgen.

Mocht u een klacht hebben meldt u zich dan bij de functionaris voor gegevensverwerking zoals hierboven vermeld. We zullen het maximaal mogelijke ondernemen teneinde tot oplossing van uw vraag of probleem over onze dienstverlening te komen. Volledigheidshalve vermelden wij dat u met uw klacht ook terecht kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Beveiliging van gegevens / cookiebeleid.

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte persoonsgegevens gebruik van veiligheidsmaatregelen, onder meer ter voorkoming dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. 

We gebruiken cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en u op en buiten de websites relevante aanbiedingen te tonen. Door gebruik te maken van de site, stemt u hiermee in.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website op uw computer of andere apparatuur wordt geplaatst. Door het plaatsen van deze cookies kunnen wij en onze opdrachtgevers u direct en in de toekomst beter van dienst zijn. Soorten:

Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als u dat al eerder heeft gedaan.

Transactie cookies worden gebruikt als u een bestelling heeft gedaan.

Marketing cookies worden geplaatst om uw interesses te bewaren zodat een aanbieding kan worden gedaan die in het verlengde van uw interesse ligt. Hierdoor kunnen aanbiedingen niet meer worden getoond als u ze reeds gezien heeft. We kunnen hiermee voorkomen dat u irrelevante aanbiedingen te zien krijgt.

U kunt altijd de cookies op uw apparaat verwijderen via uw browser. U kunt ook zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij u er op dat het uitzetten van cookies uw gebruik van onze websites (en andere websites) kan beperken.

 1. Profiling en geautomatiseerde besluitvorming.

Profiling betreft een vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, vooral met de bedoeling bijv.  beroep, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

 

Bij profiling wordt een profiel opgebouwd rond klanten en/of prospects. Deze informatie kan worden gebruikt om gericht producten via online advertenties of direct marketing onder de aandacht te brengen van abonnees. S.P. Abonneeservice houdt zich hiermee bezig teneinde opdrachtgevers en hun abonnees zo goed en efficiënt mogelijk van dienst te zijn. Indien u hier concrete informatie rondom uw klantprofiel wenst, neem dan contact op de functionaris voor gegevensbescherming of onderneem de acties zoals onder punt 7 en 8 beschreven zijn.

Bij geautomatiseerde besluitvorming wordt een overeenkomst en/of verplichting aangegaan middels een geautomatiseerd proces die rechts- en/of financiële gevolgen  voor de eindafnemer kan opleveren.  Een verbod op geautomatiseerde besluitvorming is van kracht indien de overeenkomst / verplichting zonder menselijke tussenkomst plaatsvindt. S.P. Abonneeservice gebruikt geautomatiseerde besluitvorming uitsluitend voor het beheer van abonnementen, (losse) bestellingen en de administratie hiervan (bestel- en leveringsproces, betalingsverkeer). 

 1. Onderhoud en wijziging Privacy Statement S.P. Abonneeservice.

S.P. Abonneeservice behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Indien aanpassing plaatsvindt zal hierover worden gecommuniceerd. Abonneer op onze nieuwsbrief of check regelmatig onze website. 

14 mei 2018

Frans Lems Directeur. S.P. Abonneeservice