Samuel, Mounir (1989)

Tijdens de Egyptische Revolutie brak Mounir door in de media vanwege zijn kennis over dit land en het Midden-Oosten. Zijn publieke coming out, eerst vanwege zijn seksuele geaardheid als bi culturele christen en later vanwege zijn gender-oriëntatie, brak de taboes en maatschappelijke opvattingen over religie, geaardheid en genderrollen open.

In zijn blog schrijft Mounir het volgende: Ik definieer mijzelf helemaal niet als transgender. Ik kwam niet uit de kast als de volgende transman, maar als mezelf. Waarom ik zo graag 'meneer' wil worden genoemd? Los van het feit dat ik simpelweg een man ben, heb ik de erkenning van mijn vrouwelijkheid altijd gehad. Van mijn man-zijn heb ik die echter nooit gekregen. Liever zou ik beide gender-polen volledig ontstijgen.