Butler, Judith (1956)

 

Amerikaans filosoof, feminist en hoogleraar politieke theorie en literatuurwetenschap (UC Berkeley, Californië).

Judith Butler is bekend geworden met twee boeken over gender, Gender trouble (1990) en Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex (1993). Daarin wordt betoogd dat de huidige ideeën en gevoelens over sekse geregeerd worden door gender als maatschappij-ordenend principe, waarbij heteroseksualiteit de algemeen geldende norm is. Alle andere vormen van seksuele identiteit worden vaak niet erkend en geaccepteerd en zijn in vele landen zelfs een reden tot uitsluiting en onderdrukking. Butler stelt dat "masculiene en feminiene rollen niet biologisch vastliggen, maar een sociale constructie zijn". Butlers werk is van grote invloed gebleken op de manier, waarop gender en seksualiteit op de (politieke) agenda zijn gekomen.

Butlers eerste boek werd gepubliceerd in 1987: Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France (bewerking van het proefschrift). Daarna zijn nog tientallen boeken en artikelen over gender, politiek, kwetsbaarheid en gelijkberechtiging van Butler verschenen.

Butlers boek Gender Trouble: Feminism and Subversion of Identity (1990) is een pleidooi voor vrije keuze ten aanzien van hoe men het eigen lichaam en leven vorm geeft. Butler stelt dat de maatschappij gebukt gaat onder het juk van heteroseksualiteit, en bepaalt deze de rangorde tussen mensen.

Bron en foto: Wiki NL / ENG

Boek: Wie is er bang voor gender? (2024)

In hun onverschrokken nieuwe boek roept Butler op tot het vormen van allianties en het ontwikkelen van een krachtig tegenbeeld waarin leven en samenleven, vrijheid, radicale gelijkheid en rechtvaardigheid aantrekkelijk worden in plaats van beangstigend.

Butler analyseert in Wie is er bang voor gender? de aanvallen op gender door rechtse bewegingen en onderzoekt hoe gender een fantasma is geworden voor conservatief-religieuze groepen, opkomende autoritaire regimes, fascistische formaties en transuitsluitende feministen.

Lees hier meer: Zij aan Zij, 11 mei 2024