Do draachst de leafde oan - Jij draagt de liefde aan

Literatuur van Friesland door een roze bril. Tweetalige bloemlezing waarin met een roze bril naar de literatuur van en over Friesland gekeken wordt.

Het laat zien hoe, met een Friese invalshoek, in de loop van de tijd over lhbti+-emoties en -gevoelens geschreven is. Het heeft een grote verscheidenheid aan gedichten en prozafragmenten opgeleverd, waarin een verrassend breed palet aan lhbti+-aspecten naar voren komt. Met meer dan 100 fragmenten van meer dan 70 auteurs, waaronder Blaman, Slauerhoff en Vestdijk.

Meer info vind je hier.