Sax, Marjan (1947)

Sax is een bekende lesbische activiste die actief was in Dolle Mina. Ook was ze in de jaren 70 en 80 medeoprichter van een aantal feministische instellingen waaronder het vrouwenhuis in Amsterdam, het vak Vrouwenstudies aan de UvA, vrouwenbar Saarein en het Lesbisch Archief in Amsterdam. In 1982 startte ze samen met vier anderen Mama Cash, het eerste onafhankelijke vrouwenfonds ter wereld. Deze stichting stelt fondsen beschikbaar voor vrouwenprojecten die emancipatie en feminisme bevorderen. Sinds 2003 werkt ze als onafhankelijk adviseur. 'Het is toch overal een puinhoop maar aan oneerlijkheid en onrecht kun je altijd iets proberen te doen', vertelt ze in 2015 in een interview met de Groene Amsterdammer.