Rozehulpverlening.nl

Rozehulpverlening.nl

Op deze site, die is opgericht door de Schorer, staan de gegevens van 182 hulpverleners, waaronder 82 vrouwelijke vrijgevestigde hulpverleners en 11 instellingen. Het merendeel van de vrouwen is lesbisch of biseksueel. Veel van de hulpverleners zijn wat ouder, maar er zijn ook jongere hulpverleners te vinden op de site. Allen hebben ervaring of affiniteit met hulpverlening aan lesbische of biseksuele vrouwen. Je kunt op drie manieren zoeken naar hulpverleners, namelijk per stad of provincie, per naam of per onderwerp.

Klik je op een individuele hulpverlener dan vind je informatie over de naam van de praktijk, contactgegevens, opleiding, ervaring, werkwijze, affiniteit/ ervaring met, aandachtsgebieden, hulpverleningsvorm, aanmelding, kosten, wachtlijst, rolstoel-toegankelijkheid, andere talen en de beroepsvereniging.

Een deel van de hulpverleners op rozehulpverlening.nl geeft als aandachtsgebied intercultureel gerelateerde problematiek of allochtonen als affiniteit of ervaring met.

Om op de website van rozehulpverlening.nl te komen moeten hulpverleners onder andere kennis hebben van hulpvragen die specifiek zijn voor lesbische of biseksuele vrouwen en positief staan tegenover lesbische leefstijlen.

Er is een grote diversiteit aan hulpverleners en benaderingswijzen. Op de site staat bij elke hulpverlener kort uitgelegd vanuit welk uitgangspunt ze werken. Het kan zijn dat je daardoor door de bomen het bos niet meer ziet. Voor vragen over welke soort hulpverlening geschikt is kan men gelukkig terecht bij het Gay & Lesbian Switchboard. Na het faillissement van de Schorer werken COC Nederland , Rutgers WPF en Transvisie samen aan de voortzetting van deze website.

Tekst: Diana van Oort