Habibi - Wim Peumans

LGBT en moslim? Dat kan en mag toch niet? Bestaat dat wel?' Op het eerste gezicht lijkt het misschien een tegenstrijdigheid. Het roept vragen op, reacties van ongeloof, verwondering en onbegrip. Bij sommigen een mate van weerstand en zelfs weerzin.'                    

Met het boek 'Habibi- het lief en leed van LGBT-moslims' wil Wim Peumans de verhalen van LGBT-moslims op een toegankelijke manier naar een groter publiek brengen. Want hoe is het nu voor moslims om LGBT te zijn in een land als Nederland of België? Wim heeft de verhalen van 10 LGBT-personen in de moslimgemeenschap gebundeld.

'Uit de verhalen spreekt een strijd tussen twee werelden: de wereld van de ouders en die van LGBT's. Gekneld tussen hoop en angst, verwachtingen en dromen, spreken en zwijgen, ontkenning en acceptatie, familie en seksualiteit, God en zichzelf, zijn de mannen en vrouwen in dit boek vooral op zoek naar liefde; naar iemand die ze habibi – mijn liefje – kunnen noemen.'

Lees het interview met Wim Peumans over 'Habibi'. (Zij aan Zij)