Roze hulpverlening?

Soms heb je voor kortere of langere tijd hulp nodig. Je kunt te maken krijgen met vragen of problemen rondom je coming-out, acceptatie door je omgeving, problemen op het werk of op school, relatieproblemen en discriminatie. Deze problemen kunnen al dan niet gerelateerd zijn aan je homoseksualiteit. Waar kun je dan heen als lesbische of biseksuele vrouw?

Tekst: Diana van Oort

Waarom roze hulpverlening?

Wil je het reguliere circuit in, of zoek je juist een hulpverlener die ‘dichter’ bij je staat qua belevingswereld? Er is veel ten goede veranderd, zeker wat betreft de wetgeving, maar vooroordelen en onwetendheid ten opzichte van lesbische en biseksuele vrouwen zijn er nog steeds. Het is belangrijk dat een hulpverlener niet al je problemen op je lesbisch zijn afschuift, of juist het omgekeerde doet en niet ziet dat sommige problemen wel degelijk met je seksuele geaardheid en de daaraan gekoppelde maatschappelijke problemen te maken hebben. Daarom kan het goed zijn om voor een gelijkgestemde hulpverlener te kiezen.

Geestelijke gezondheid

Nederland staat bekend als een tolerant land met gelijke rechten voor iedereen, ook voor homoseksuelen. Het idee is dat homoseksuelen als normaal gezien en geaccepteerd worden, maar toch zijn er problemen. Homoseksuelen hebben in vergelijking tot heteroseksuelen bijvoorbeeld twee tot drie keer vaker te maken met psychische problemen en ondernemen vijf tot acht keer vaker een poging tot zelfmoord, zo laten verschillende onderzoeken zien. Dit maakt ook dat de hulpverlening hierop afgestemd dient te zijn. Zonder kennis van de specifieke leefomstandigheden en vooral zonder vooroordelen kan de hulpverlening niet succesvol zijn. Zeker als het gaat om problemen in relaties, want de dynamiek tussen twee vrouwen is toch een andere dan tussen een man en een vrouw. Ingrid Verbeek: ‘Lesbisch-specifieke hulpverlening is vrouwenhulpverlening met speciale aandacht voor de invloed en de gevolgen die maatschappelijke verschillen kunnen hebben voor het leven van lesbische vrouwen.’

Daarnaast zijn er verschillen onder lesbische en biseksuele vrouwen die te maken hebben met de cultuur waaruit zij afkomstig zijn. Zelfs binnen een klein land als Nederland zijn er grote verschillen tussen vrouwen uit streng protestante milieus en ongelovige vrouwen uit de Randstad. Daarnaast hebben vrouwen uit de verschillende migranten-culturen hulpvragen die kunnen samenhangen met hun specifieke cultuur. De acceptatie van homoseksualiteit onder migrantengroepen is bovendien lager dan de acceptatie onder autochtone Nederlanders.