Opkomen voor gelovige LHBT+'s

Er komt gerichtere aandacht voor jongeren en ouderen. Jongeren worden gezocht en ondersteund in hun eigen sociale omgeving. De aandacht voor ouderen gaat vooral uit naar hen die op latere leeftijd voor hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit zijn uitgekomen.

Na drie succesvolle projectperiodes (sinds 2008) heeft een nieuwe alliantie van christelijke LHBT+-organisaties opnieuw subsidie ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de sociale acceptatie van LHBT'ers in christelijke kring te vergroten. De periode van de nieuwe zogeheten LCC Plus Projecten loopt van eind 2018-2021.

Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter van ChristenQueer en van de stuurgroep van de LCC Plus Projecten: 'We hebben veel kunnen bereiken in de afgelopen jaren, maar actieve aandacht voor gelovige LHBT+'ers blijft onverminderd nodig. Uit onderzoek blijkt dat zij behoren tot de meer kwetsbare groepen. We zijn erg content met deze nieuwe projecten voort te kunnen bouwen op ons eerdere werk.'

Internationaal werk

Een nieuwe organisatie in de Nederlandse alliantie is het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen. Deze in Nederland gevestigde organisatie ontvangt steun om de stem van gelovige LHBT+'ers in Europa te versterken als partner in de dialoog met kerken, overheden en politieke instituties. Daarnaast wordt steun ontvangen om de positie van met name gelovige LHBT+'ers in Oost- en Centraal-Europa en Centraal-Azië te verbeteren. Wielie Elhorst, co-voorzitter van het Europees Forum en lid van de stuurgroep van de LCC Plus Projecten: 'De subsidie is een hernieuwde erkenning van het werk van het Europees Forum dat al in 1982 van start is gegaan. De laatste jaren heeft het Europees Forum zich kunnen positioneren als een belangrijke gesprekspartner voor kerken en in politieke omgevingen, zoals de Raad van Europa. Met de subsidie kan deze presentie verder worden uitgebouwd en versterkt. Het Europees Forum kan in het gesprek over religieuze vrijheden en mensen-rechten een belangrijke functie vervullen.'

 

Nashville-verklaring

'God heeft het huwelijk bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw'. Dit weekend bleek dat enkele honderden orthodox- protestantse predikanten en voorgangers hun handtekening hebben gezet onder de Nashville-verklaring, een in het Nederlands vertaald Amerikaans document uit 2017 dat zich stevig uitspreekt tegen homoseksualiteit.

'Nu is het op zich geen verrassing dat er in grote delen van het orthodoxe protestantisme zo over homoseksualiteit wordt gedacht', schrijft Nico de Fijter in Trouw. Maar terwijl er in grote delen van protestants-christelijk Nederland sprake is van een soms langzaam maar wel zekere emancipatie van homoseksuelen, bevat de Nashville-verklaring teksten die juist het tegenovergestelde lijken te beogen.'

De Nashville-verklaring bestaat uit 14 artikelen. De tekst, die nu rondgaat in protestantse kringen, worden seksuele handelingen buiten het huwelijk, huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht, homoseksualiteit en transseksualiteit streng veroordeeld, omdat die zaken volgens de opstellers in strijd zouden zijn met 'Gods wil'. Je vindt de vertaling van de Nashville-verklaring hier.

''Wij ontkennen dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.' Vooral die laatste zin valt op. Waar in grote delen van het orthodox-protestantisme over homoseksualiteit vaak werd gezegd 'Je mag het wel zijn, maar je mag het niet in de praktijk brengen', wijst die laatste zin in een heel andere richting: terug de kast in.' Lees het artikel op Trouw.nl

Op social media zijn de reacties van een groot aantal predikanten en theologen uitgesproken negatief. Zo zegt hoogleraar Hoogleraar Nieuwe Testament (VU) Bert Jan Lietaert zich diep te schamen voor de theologen die hun handtekening onder de verklaring zetten.

Predikant Axel Wicke schrijft op Twitter: Lieve gelovige/zoekende LHBTIQ'er, laat je door de Nashville-Verklaring niets aanpraten: je bent een waardevol, prachtig mens en door God precies zoals je bent bedoeld en geschapen!

Theoloog des Vaderlands Stefan Paas weigert de verklaring te ondertekenen:

Wij vroegen ook Wielie Elhorst, LHBT-predikant Amsterdam, om een reactie.

'In het gesprek dat nu juist in de afgelopen tien jaar met vallen en opstaan is gevoerd met het orthodoxe deel van het christendom in ons land, is de Nashville Verklaring een onbegrijpelijke actie die vele LHBT'ers in kerken en geloofsgemeenschappen ernstig kwetst en wat mij betreft zelfs gevaarlijk is. Apeldoornse hoogleraren (ook van orthodoxere huize) riepen op de verklaring niet te ondertekenen. Dat duidt op de wil tot een intern gesprek. Over die beweging ben ik dan toch weer voorzichtig optimistisch. Hoe je het ook wendt of keert de ontwikkelingen rond seksualiteit en gender houden ook alle kerken en geloofsgemeenschappen bezig.'

Willie Elhorst werd in 2018 voor de tweede keer genomineerd voor het Roze Lieverdje: In 2016 werd hij door de Protestantse Kerk Amsterdam officieel benoemd als predikant met een bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap. (Lees hier meer) 'Ik wil laten zien dat LHBT'ers gewoon bij de kerk horen en andersom.' Hij is lid van de stuurgroep LCC Plus projecten. De LCC Plus is een alliantie van christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. Meer info: www.lccprojecten.nl.

*

 

Reacties

Log in om reacties te lezen en zelf te reageren.Recent nieuws:

Uitgeprocedeerd

Catherine en Aisha verborgen hun geaardheid, maar toen die toch werd ontdekt ontstond er een levensbedreigende situatie. Noodgedwongen lieten ze hun kinderen achter en vluchtten naar Nederland.

Lees verder

Even zweten

Zina had een zware dag op haar werk. 'Telkens als ik dacht: nu zijn we er, kwam hij weer met iets nieuws op de proppen. Dingen waar ik nog nooit van gehoord had! Die ik nog nooit eerder heb gedaan!'

Lees verder

Roze Zaterdag 2024

Vier de vrijheid en acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap! Groningen kleurt een jaar lang roze: tijdens het Queer Year en de landelijke Pride Roze Zaterdag op 22 juni 2024.

Lees verder
Meer nieuws & achtergronden