Queer Geschiedenismaand

Samen met diverse culturele instellingen biedt IHLIA LGBTI Heritage een platform waarop de viering en overdracht van lhbtiq+-geschiedenissen, -verhalen en -prestaties centraal staan, ook buiten de Pride-periode in de zomer. IHLIA is met de grootste lhbtiq-collectie van Europa dé erfgoedorganisatie op het gebied van lhbti in Nederland en laat samen met de deelnemende organisaties het publiek kennismaken met de prestaties en nalatenschap van historische lhbtiq+'ers: In maart 2022 zal voor de tweede keer de jaarlijkse Queer Geschiedenismaand plaatsvinden.

'Er zijn talloze onzichtbare geschiedenissen te vertellen van mensen die we nu lhbtiq+'er zouden noemen' zegt Lonneke van den Hoonaard, directeur van IHLIA LGBTI Heritage. 'Nu de aangesloten culturele en erfgoedinstellingen hun queercollectie of -programma laten zien, bieden we in de Queer Geschiedenismaand gezamenlijk een betere representatie van de lhbtiq+-gemeenschap.'

Het belang van representatie

Voor veel mensen uit gemarginaliseerde groepen werkt het emanciperend om meer te leren over de geschiedenis van de gemeenschap. Ook het zien en herkennen van deze geschiedenis speelt een rol in deze emancipatie. Hier kunnen culturele instellingen en media een belangrijke rol vervullen. Want behalve dat representatie velen kan helpen in de manier hoe zij zichzelf zien, draagt dit ook bij aan hoe minderheden door de samenleving worden bekeken. Representatie is een manier om te laten zien dat iedereen een plaats heeft in onze maatschappij.

Meer info: www.queergeschiedenismaand.nl

Programma

In samenwerking met deelnemende culturele instellingen is er een rijk programma samengesteld met onder andere live rondleidingen, lezingen en tentoonstellingen. Daarnaast zijn online diverse blogs en video's te vinden. De deelnemende culturele instellingen zijn Amsterdam Museum, Arcam, Cobra Museum, CODA Apeldoorn, Imagine IC, Joods Cultureel Kwartier, OBA, Oude Kerk Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, Rijksmuseum, Stedelijk en het Wereldmuseum. Een groot deel van het programma staat online, maar zal nog aangevuld worden.

Het programma vind je hier.

Archief in ontwikkeling

De totstandkoming van alternatieve homo- en vrouwenarchieven: IHLIA duikt in eigen geschiedenis bij expositie 'Het archief in ontwikkeling'.

Bezoekers van archieven komen vaak alleen in aanraking met de eindresultaten van het archiefproces. Hoe gaat het er achter de schermen aan toe bij een archief? Welke keuzen worden gemaakt bij de selectie en wat is het effect hiervan?

Deze en andere vragen staan centraal in de nieuwe IHLIA-tentoonstelling Het archief in ontwikkeling, waarin samensteller Noah Littel aan de hand van verschillende historische foto's en documenten dit proces bij 'alternatieve' archieven, zoals IHLIA, in Nederland zichtbaar wil maken. De tentoonstelling is vanaf 22 februari te zien bij IHLIA LGBTI Heritage.

Foto: Borrel georganiseerd door het lesbisch archief Amsterdam, 2 juni 1989. Fotograaf: Marian Bakker

Uitsluiting en alternatieve archieven

Archieven zijn geen neutrale opslagplekken waar tastbare sporen van de geschiedenis simpelweg bewaard en toegankelijk gemaakt worden. Tijdens het proces van archivering vindt altijd selectie plaats, en deze leidt in de praktijk vaak tot uitsluiting van bepaalde groepen.

Een reactie op deze uitsluiting was het ontstaan van 'alternatieve archieven'. De initiatiefnemers zetten zich in om historische bronnen van groepen van wie het erfgoed niet of nauwelijks gerepresenteerd werd door traditionele archiefinstellingen, zoals lhbti+'ers, vrouwen en mensen van kleur, veilig te stellen en te bewaren.

Deze initiatiefnemers pasten traditionele archiefmethodes toe maar gingen ook op zoek naar alternatieven manieren om hun geschiedenis te bewaren en toegankelijk te maken. De archiefinstellingen stonden in nauwe verbinding met de sociale bewegingen waaruit ze voortkwamen. De keuzes van de archiefmedewerkers waren vervolgens bepalend voor de geschiedschrijving over hun bewegingen.

Geen neutrale opslagplek

Ook alternatieve archieven zijn geen neutrale opslagplekken, maar het resultaat van processen van selectie. De vorming van alternatieve archiefcollecties was altijd onderwerp van discussie, en de archiefinstellingen en hun steeds groeiende collecties zijn altijd in ontwikkeling geweest.

Het archief in ontwikkeling zoomt in op een aantal momentopnames uit de geschiedenis van de Nederlandse Lesbische Archieven, het Dokumentatiecentrum Homostudies, en het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV). Hiermee geeft deze tentoonstelling tegelijkertijd een inkijkje in de voorgeschiedenis van de huidige archieven IHLIA en Atria.

De tentoonstelling is samengesteld door Noah Littel (promovendus aan de Universiteit Maastricht) in het kader van het onderzoeksproject The Critical Visitor: Intersectional Approaches for Rethinking & Retooling Accessibility and Inclusivity in Heritage Spaces.

Meer info over de tentoonstelling vind je hier.

 

*

Blijf op de hoogte!

 

Reacties

Log in om reacties te lezen en zelf te reageren.Recent nieuws:

Ex over de vloer

Mijn nieuwe vriendin beschouwt haar ex als goede vriendin, en ze is de tweede mama van de kinderen. Ze moet altijd welkom zijn, vindt ze. Het zint me niet. Wat zou jij doen?

Lees verder

Goeie bestemming

'Die doos gaat eruit. We gaan van dit hele drama een museumstuk maken.' Willy had het helemaal uitgedacht. 'Kijk, hier gaan we morgen heen, je mag mee als je wilt.' - Fran & The City

Lees verder

Vrouw uit de kast

Stella Heman nam het platform over: 'Ik help heel graag mensen die met zichzelf in de knoop zitten en hun geaardheid willen onderzoeken, of die steun nodig hebben bij het uit de kast komen.'

Lees verder
Meer nieuws & achtergronden