Cyberpesten op het werk

Wie denkt dat pesten alleen bij jongeren of kinderen op de basisschool gebeurt, heeft het vreselijk mis. Ook op de werkvloer is pestgedrag onder medewerkers veelvoorkomend. Maar hoe kun je hier als werkgever of collega nu het beste mee omgaan? En welke maatregelen kun je nemen om online pestgedrag te voorkomen? Hier vertellen we je meer.

Wat is cyberpesten?

Cyberpesten is het online pesten van andere, vaak anoniem. Vaak wordt hier door de daders voor gekozen vanwege de anonimiteit en het gemak waarmee het kan gebeuren. Zolang de dader beschikt over de persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummer, huisadres of e-mailadres, kan deze zijn of haar gang gaan. Door de anonimiteit is het voor velen erg moeilijk om hier iets aan te doen.

Cyberpesten komt vaak in verschillende vormen voor, namelijk:

  • Uitsluiting: Zoals een WhatsApp-groep met alle collega's, behalve die ene collega. Hoewel dit misschien niet direct als pesten gezien wordt, kan dit wel grote gevolgen hebben. Een collega kan zich namelijk snel geïsoleerd voelen.
  • Belediging: Het beledigen van een persoon als reactie op een post, via een direct bericht of in een WhatsApp-groep.
  • Vernielen: Online vernielingen, zoals het hacken van accounts of het wijzigen van wachtwoorden.
  • Nadoen: Het nadoen van een collega of namens een collega berichten in een WhatsApp-groep sturen.
  • Te kijk zetten: Ook het te kijk zetten in een WhatsApp-groep hoort hierbij. Dit kan in de vorm van berichtjes, maar ook door middel van foto's, screenshots of video's.
  • Bedreigen: En tot slot nog het (vaak anoniem) bedreigen van een persoon. De reden dat dit vaak anoniem kan is door middel van valse accounts, anoniem bellen of door apps die gebruikt kunnen worden.

 

Hoe om te gaan met cyberpesten op de werkplek

Nu je weet welke manieren er zijn om online te pesten, is het belangrijk om dit te voorkomen. Ook op de werkvloer moet dit zo veel mogelijk voorkomen worden. Hier zijn een aantal oplossingen voor:

Anonimiteit wegnemen

Allereerst is het belangrijk om de anonimiteit weg te kunnen nemen. Ondanks dat we bij bedrijven vaak een VPN service actief zien, zorgt dit er ook voor dat je anoniem over het internet kunt surfen. Dit kan bijvoorbeeld doordat het IP-adres verborgen wordt zodra er verbinding wordt gemaakt met een VPN server van een aanbieder. Dit zorgt er aan de ene kant voor dat bedrijven hun gegevens kunnen beschermen en dat bedrijfsgegevens een stuk moeilijker te hacken zijn.

Toch zorgt dit er ook voor dat medewerkers anoniem berichten kunnen posten, aangezien het IP-adres niet te achterhalen is. Het gevaar kan dus deels weggenomen worden door een VPN service niet altijd in te schakelen. Bedrijven kunnen er dus voor zorgen dat werknemers minder goed anoniem berichten kunnen plaatsen, mede door de VPN niet standaard in te schakelen.

Gedragsregels opstellen

Daarnaast is het aan te raden om binnen een bedrijf gedragsregels op te stellen. Wat de een namelijk verschrikkelijk kwetsend vindt en verstaat onder pestgedrag, kan door een ander persoon worden ervaren als slechts een grapje. Het kan daarom geen kwaad om (online) gedragsregels op te stellen en ook regelmatig te toetsen of het personeel deze ook naleeft. Op die manier kunnen medewerkers elkaar ook aanspreken als er sprake is van pestgedrag.

Anoniem kunnen melden

Om ervoor te zorgen dat je werknemers zich veilig voelen op de werkvloer, is het ook aan te raden één of meerdere personen aan te stellen die verantwoordelijk zijn voor een veilige werksfeer. Zij kunnen tevens aangesteld worden als vertrouwenspersoon waarbij iedereen terecht kan, volledig anoniem. Zo kan degene die gepest wordt zich melden, maar kunnen ook collega's die het gedrag waarnemen melding maken van online pestgedrag.

Deze vertrouwenspersoon moet natuurlijk wel de vrijheid krijgen om ook wat met deze informatie te doen. Mocht het bedrijf te klein zijn, dan kan het ook de taak van de directeur, een collega of iemand buiten de organisatie zijn om cyberpesten te melden of aan te pakken én hier maatregelen op te nemen.

Kortom, er zijn verschillende manieren waarop je als medewerker gepest kan worden. Om het pesten op de werkvloer aan te kunnen pakken, moet de anonimiteit voor de dader weggenomen worden, terwijl de anonimiteit van de gepeste  beschermd moet zijn. Gedragsregels en een vertrouwenspersoon kunnen in dat geval een oplossing bieden. Om de anonimiteit van de dader weg te nemen, is het aan te raden om een VPN service niet standaard in te schakelen.

 

*