Rianne: Geloof en de liefde

 

Rianne is één van de, in totaal 22 geportretteerde, krachtige vrouwen in Utrecht die met haar verhaal in het boek Vrouwen die muren afbreken van Veronique Konings staat. Opgegroeid in een reformatorische omgeving, kwam ze uiteindelijk uit de kast. Nu geeft ze onder andere voorlichting op christelijke scholen, kerken en gemeenschappen vanuit Stichting Verscheurd. Een stichting die christenen aanmoedigt en helpt om het gesprek over homoseksualiteit en geloven aan te gaan. Met respect en liefdevol zonder polariseren en vooroordelen. 'De stichting biedt ook lotgenotencontact voor mensen die worstelen met hun christen-zijn en queer-zijn.' Daarnaast is ze ouderling in een kerk in Utrecht.

Foto: Rianne (rechts) en haar vrouw Nienke. ©Ilvy Njiokiktjien/Centraal Museum Utrecht.

Op haar 28e vertelde Rianne voor het eerst dat ze op vrouwen viel. Daar ging een heel proces aan vooraf. Al van kinds viel ze op omdat ze zich jongensachtige gedroeg en ging ze hierdoor denken dat er iets niet aan haar klopte. Ze werd verliefd op een meisje, maar voelde wel aan dat dit in haar omgeving niet gewenst was en drukte haar gevoel diep weg. Ze probeerde lange tijd om relaties aan te gaan met mannen, ging weg uit de kerk en verloor haar geloof. Een eenzame tijd.

Ze vertelde uiteindelijk voor het eerst over haar gevoelens voor vrouwen aan een vriend van haar die christen was en homo. 'Eigenlijk reageerden de meest dierbare mensen om mij heen vrijwel allemaal goed.' Rianne vertelt dat de indoctrinatie van sommigen van de kerkgemeenschap - waarin men zei dat je in zonde zou leven - en de reacties van sommige buitenstaanders op het anders zijn, het zaadje plantte. Het zaadje van niet mogen zijn wie ze is. Rianne: 'Dat ik niet goed genoeg was.'

Ze leerde haar vriendin, tegenwoordig vrouw, kennen en hervond haar geloof. Hoewel dit keer breder bezien. Het is geloof in de liefde geworden in plaats van in religie waarin mensen uitgesloten worden. Ze ging terug naar de kerk. De kerk waarin niemand zichtbaar anders was. Rianne: 'Terwijl je weet dat statistisch gezien het niet kan dat er niemand tot de lhbti+-gemeenschap zou behoren.'

De kerk van binnenuit veranderen

Rianne weet van binnenuit veranderingen te bewerkstellingen in de kerk. Ze vertelt juist ook daar haar verhaal, wijst op de risico's van mensen geen ruimte geven om zichzelf te zijn en bovenal maakt ze verbinding met mensen. Het zorgt ervoor dat er meer zichtbaarheid en ruimte is voor mensen uit de lhbti+-gemeenschap.

Rianne: 'Ik ben nu ouderling in een kerk in Utrecht. Ook in Utrecht is er veel te doen. We hebben diverse kerken meerdere keren geattendeerd op het belang van ruimte en erkenning van mensen uit de lhbti+-gemeenschap binnen de kerk. Dat we het gesprek openen en verantwoordelijkheid nemen. Toch krijgen we van vele kerken nog terug dat andere dingen een hogere prioriteit hebben nu. Daarin zou de gemeente ook een rol kunnen spelen, we zijn toch een regenboogstad?'

Tegen mensen die nog in de kast zitten wil Rianne zeggen: 'Je bent niet alleen. Zoek lotgenotencontact of betrouwbare lieve mensen om je heen waar je helemaal jezelf kunt zijn. Uit de kast komen is moeilijk, maar ik weet uit eigen ervaring dat het je veel brengt als je erkenning en ruimte geeft voor wie je werkelijk bent.'

 

Ben je gelovig en worstel je met je coming out?

Check deze websites voor hulp en informatie:

Stichting verscheurd | Wijdekerk | www.holybe.nl | Iccplus

 

Lees ook: