LHBTI ouderen in Europa

Getuige-video's over het leven, de angsten en de toekomstverwachtingen van LHBTI ouderen in Europa: Ontmoet Raffaele, Marjet en Ineke, Gregory, Mizia en Antonio en zie hoe het is om een LHBTI oudere te zijn in Europa.

In een maatschappij waarin ouderen een steeds groter aandeel vormen, gaat de bevordering van mensenrechten hand in hand met de strijd tegen discriminatie en ongelijkheid. Het Best4OlderLGBTI project heeft tot doel om de strijd aan te gaan tegen discriminatie op basis van leeftijd, seksuele oriëntatie en genderidentiteit, alsmede de promotie van mensenrechten met betrekking tot LHBTI senioren. 

In het kader van het Best4OlderLGBTI project ontwikkelden de EU Partners verschillende interventies en acties. Eén daarvan is een serie van vijf getuige-video's; opgenomen en bijeengebracht vanuit verschillende Europese landen. In de video's zijn de levensverhalen van oudere LHBTI-ers te zien. Raffaele, Marjet en Ineke, Gregory, Mizia en Antonio vertellen zelf over hun ervaringen, herinneringen en hoopvolle toekomstverwachtingen. De video's tonen de wereld door de ogen van een vaak onzichtbare minderheid: de LHBTI ouderen. Van hun coming-out tot hun huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 

De video's vertellen unieke ervaringsverhalen over ouder worden als LHBTI-er in Europa. Iedere video biedt de keuze tussen Engelse, Griekse, Portugese, Italiaanse, Roemeense, Nederlandse en Franse ondertiteling.

'Door het creëren van bewustwording, zichtbaarheid, respect en acceptatie van de verschillende doelgroepen willen wij met dit project bijdragen aan een inclusie en gelijkwaardigheid in onze maatschappij.'

​'Het hoofddoel van dit project is, door de ontwikkeling van een bewustzijnscampagne in zes EU lidstaten, bijdragen aan het verminderen van ongelijkheid en discriminatie bij openbare diensten en in de zorg en welzijn, alsmede het aanmoedigen van het doen van aangifte bij discriminatie.' 

Ouderendiscriminatie

'Het is essentieel dat de maatschappij aan de steeds ouder wordende wereldbevolking een inclusieve en gelijkwaardige omgeving biedt. Het streven is een inclusieve maatschappij, waarin iedereen zich goed en gelukkig voelt en waar iedereen -onafhankelijk van leeftijd, beperking, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, ras, culturele of sociale achtergrond-  een kwalitatief en waardig leven leidt.  

Onder ouderendiscriminatie wordt verstaan een algemene negatieve opvatting, houding en gedrag jegens een individu uitsluitend gebaseerd op leeftijd (Nelson, 2002).'

Lees meer over Ouderendiscriminatie en het project op www.best4older-lgbti.org.

 

'Onbekend maakt onbemind. Ik hoop dat dat gaat veranderen.'

 

Bekijk alle video's op het YouTube-kanaal van Best4OlderLGBTI.

 

Bron: Best4OlderLGBTI en ANBO. Roze 50+ (ANBO en COC) is partner in het Best4OlderLGBTI project; een project dat mogelijk wordt gemaakt door het Right, Equality and Citizenship (REC) Programme. Het project gaat de strijd aan tegen discriminatie op basis van leeftijd én seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken ten doel, alsmede de bevordering van mensenrechten met betrekking tot oudere LHBTI's. Dit doel wordt nagestreefd door bewustmakingscampagnes gericht op verschillende doelgroepen in zes Europese lidstaten, waarmee Best4OlderLGBTI bij wil dragen aan een meer gelijkwaardiger en inclusievere maatschappij. Hiermee wil het project de discriminatie en ongelijkheid in behandeling bij openbare diensten en in de zorg- en welzijnssector terugdringen en tevens het doen van aangifte tegen discriminatie aanmoedigen.

 

*

Blijf op de hoogte!

 

Reacties

Log in om reacties te lezen en zelf te reageren.

Recent nieuws:

Vrijheid of geestelijk afsterven

Ingrid Kluvers schreef een roman over de coming out van een lesbische vrouw in de jaren 1980. De worstelingen van hoofdpersonage Hans zijn deels autobiografisch en voor iedereen herkenbaar.

Lees verder

Onthulling van Laxmi Manuela

'Het voelt voor mij ontzettend goed om tijdens Rotterdam Pride 2023 mijn persoonlijke verhaal te delen en zo anderen, die twijfelen over hun geaardheid, te inspireren!'

Lees verder

Liefde wint in België

Alice on the Roof bracht een hartverwarmend nummer uit om een historische mijlpaal te vieren: de 20e verjaardag van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht in België.

Lees verder
Meer nieuws & achtergronden