Acceptatie op school

Het nieuwe kabinet gaat COC's Regenboog Stembusakkoord uitvoeren. Dat staat in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie op 15 december presenteerden. Het coalitieakkoord bevat ook andere maatregelen tegen discriminatie en racisme.  

'Dit is goed nieuws voor de Regenbooggemeenschap,' reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. 'Onze maandenlange inzet is niet voor niets geweest. We zijn er nog niet, we gaan de uitvoering de komende tijd kritisch volgen, maar dit is zeer hoopgevend.'

In het Regenboogakkoord beloven partijen maatregelen tegen geweld, (intersectionele) discriminatie en voor acceptatie op school. Ook belooft het Regenboogakkoord een meerouderschapswet, de mogelijkheid van een 'X' in plaats van M of V in het paspoort, transitieverlof voor trans personen en een verbod op niet-noodzakelijke operaties op intersekse personen zonder hun toestemming.

Lees meer over het Regenboog Stembusakkoord op de website van COC Nederland.

Met de uitvoering van het Regenboogakkoord beloven de vier coalitiepartijen ook dat scholen meer werk gaan maken van acceptatie en dat er een einde komt aan afwijzing door scholen. De Onderwijsinspectie gaat extra inzetten op de sociale veiligheid van LHBTIQ- en andere leerlingen. Ook komt er een verbod op lesmiddelen die anti-democratische waarden zoals discriminatie aanleren.

 

Voorlichting op school

Screw The Cis-tem is de VICE gids voor seksuele educatie en hoopt vragen te beantwoorden die scholieren en jongeren nog hebben na de seksuele voorlichting die zij op school kregen. Screw The Cis-tem kwam in navolging van een kleinschalig onderzoek, uitgevoerd door Information Desk binnen de kanalen van VICE Media Group, waaruit blijkt dat slechts 14% van de respondenten vond dat de seksuele voorlichting die zij op school kregen ze heeft voorbereid op de echte wereld.

Daarnaast is VICE onderdeel geweest van de ontwikkeling van een nieuwe, inclusievere lesmethode om seksuele voorlichting aan scholieren te geven, zo laten zij weten in een persbericht. De lesmethode is ontstaan uit een samenwerking tussen meerdere partners: VICE heeft het initiële onderzoek uitgezet en verzorgt tevens aanvullende redactionele content; Young & Connected heeft de ontwikkeling van het lesmateriaal op zich genomen; LessonUp biedt het lesprogramma aan op hun platform; belangenorganisatie COC is tijdens de inhoudelijke productie van het lesmateriaal geconsulteerd en heeft een ondersteunende rol in de distributie van het materiaal; de Rutgers Stichting heeft het onderzoek gevalideerd en is betrokken geweest in een consulterende rol bij de content creatie. 

De lesmethode wordt beschikbaar gesteld aan scholen door heel Nederland en zal in twee versies worden aangeboden: voor het primaire onderwijs en het voortgezet onderwijs. In het lesmateriaal wordt ook een, door VICE geproduceerde, videoserie aangeboden waarin mensen, die niet binnen het cisgender en heteronormatieve kader vallen, vragen worden gesteld over hun ervaringen. 

Zo vind je onder meer video's met 5 vragen die je altijd al wilde stellen aan iemand die biseksueel is en iemand die non-binair is. Bekijk ze hier. Ook lees je verschillende interviews, bijvoorbeeld over hoe LHBTQ+ personen hun seksuele voorlichting op school hebben ervaren, bekijk je een fotoserie en wordt er een videoserie gepubliceerd. Neem een kijkje op Screwthecistem.vice.com.  

 

2017: Waar begin je?

Stichting School & Veiligheid, COC Nederland en EduDivers presenteerden al in 2017 de publicatie 'Waar begin je? Met leerlingen en leraren in gesprek over respect voor seksuele diversiteit'. Het boekje beschrijft hoe scholen optimaal kunnen werken aan een veilig klimaat voor LHBTIQ-leerlingen.

Lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse (LHBTIQ) leerlingen, voelen zich op school onveiliger dan andere leerlingen. Daarom is het bevorderen van LHBTIQ-acceptatie sinds 2012 verplicht in het  primair- en voortgezet onderwijs. Sindsdien wordt er op meer scholen aandacht besteed aan seksuele diversiteit, maar de kwaliteit hiervan laat nog te wensen over. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt bijvoorbeeld dat veel scholen het bevorderen van LHBTIQ-acceptatie weliswaar belangrijk vinden, maar dat ze niet goed weten hoe ze het optimaal kunnen integreren in hun onderwijsaanbod. Waar begin je? laat leraren en schoolleiders zien hoe ze effectief kunnen werken aan veiligheid voor LHBTIQ-leerlingen.

Waar begin je? is de opbrengst van twee jaar gesprekken met scholen en leerlingen over seksuele diversiteit in het onderwijs. Meer info en het boekje opvragen of downloaden: Schoolenveiligheid.nl

 

2021: Besteed aandacht aan LHBTIQ-acceptatie op lerarenopleiding

COC Nederland wil dat er in docentenopleidingen en opleidingen voor jeugd- en jongerenzorg meer aandacht komt voor het bevorderen van LHBTIQ-acceptatie. Daarmee reageert de belangenorganisatie op onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de situatie van lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) tieners, dat verscheen op 10 december dit jaar.

Uit het SCP-onderzoek blijkt dat LHB tieners (11-16 jaar) meer problemen ervaren dan heteroseksuele tieners. Ze worden vaker gepest en voelen zich daardoor drie keer vaker ongelukkig. Biseksuele tieners ervaren binnen de LHB-groep de meeste problemen.

Om de problemen aan te pakken onderstreept het SCP het belang van een veilige omgeving en aandacht voor acceptatie op school en in de jeugd- en jongerenzorg. En hoewel scholen inmiddels verplicht zijn om aandacht te besteden aan LHBTIQ-acceptatie, geldt dat nog niet voor de meeste opleidingen voor docenten en jeugdzorgmedewerkers. Het COC wil dat daar verandering in komt.

'Hoewel het helaas geen verrassing is, is het elke keer weer verdrietig om te zien dat teveel van onze lesbische, homoseksuele en biseksuele tieners niet gelukkig zijn,' reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. 'Docenten en jeugdzorgmedewerkers kunnen helpen de problemen op te lossen, daarom zou dit een verplicht onderdeel van hun opleidingen moeten worden.'

Meer lees je op de website van COC Nederland.

 

*

 

Reacties

Log in om reacties te lezen en zelf te reageren.Recent nieuws:

COC Songfestival 2024

De 28e editie van de befaamde regenboogliedjeswedstrijd zal op zaterdag 9 november plaatsvinden in De Lindenberg in Nijmegen. Aanmelden kan nog tot 1 oktober.

Lees verder

Queer City Walk Utrecht

Historische gebeurtenissen en bijzondere inwoners door de jaren heen; Wat maakt de Utrechtse queer geschiedenis zo bijzonder? We spraken Marijke Huisman van Queer-U-Stories.

Lees verder

Gynaecologische hulp

Gezocht: Ervaringen van lesbische vrouwen die met gynaecologische klachten bij een arts zijn geweest. Doe mee met het onderzoek en help de hulpverlening verbeteren!

Lees verder
Meer nieuws & achtergronden